Wednesday, December 12, 2012

ഡ്രൈവർ മാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഊർജ സംരക്ഷണം

1. വാഹനങ്ങൾ അമിത വേഗത്തിൽ ഓടിക്കാതിരിക്കുക. 40-50 കി മി ലധികം വേണ്ട വേഗത. സ്പീഡോമീറ്ററിലെ ചുവന്ന വര മെച്ചപ്പെട്ട   ഇന്ധന കാര്യക്ഷമത    കിട്ടുന്ന  വേഗതയാണു.

2. റ്റയറിൽ ഉള്ള മർദ്ദം കുറവല്ല എന്നുറപ്പാക്കുക. നൈട്രജൻ നിറച്ചാൽ എപ്പൊഴും കാറ്റടിക്കേണ്ടി വരുകയില്ല.

3.ട്രാഫിക് ജാമിൽ കുടുങ്ങിയാൽ മൂന്നു മിനുട്ടുകളിൽ അധികം താമസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്യുക. 

4. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൽ ഗിയർ മാറ്റുക, ഓരോ ഗിയറിലും അതിനനുവദിച്ച പരമാവധി വേഗതയിൽ അധികം ആവരുതു. 

5. ഒരേ ആപ്പീസിലേക്കു പോകുന്നവർ കാറുകൾ  പൂൾ ചെയ്തു ഒരുമിച്ചു യാത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. 

6.  വാഹനം വേണ്ട സമയത്തു സെർവീസ് ചെയ്തു നല്ല നിലയിൽ ഓടുന്നു എന്നുറപ്പുവരുത്തുക. 

Tuesday, December 11, 2012

ഊർജ സംരക്ഷണം അടുക്കളയിൽ

1.  പാചകം ചെയ്യാനുള്ളവ എല്ലാം തയാറാക്കി വെച്ചതിനു ശേഷം   അടുപ്പു ഓൺ ആക്കുക.  എല്ലാം തുടർച്ചയായി പാകം ചെയ്യുക

 2. പയറുവർഗങ്ങളും  അരി ഇവ പന്ത്രണ്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പു വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വെച്ചാൽ വേഗം വെന്തുകിട്ടും.

3.പ്രെഷർ കുക്കർ  ഉപയോഗിക്കുക, പല തട്ടുകളിൽ ആയി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വേവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

4.പാചകത്തിനു പരന്ന പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, ചെമ്പുപാത്രങ്ങൾ നല്ലതു.


5. അരിയും മറ്റും വേവിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത്ര  കുറച്ചുു വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

6. ഫ്രിഡ്ജിന്റെ വാതൽ ഇടക്കിടക്കു തുറക്കരുതു. പവർ കട്ടു സമയത്തു തുറക്കുകയേ അരുതു. അതിൽ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ  തണുപ്പു തു   ആവശ്യമുള്ളതു മുകളിലും മറ്റുള്ളവ താഴെയും വയ്ക്കുക. സാധനം ചീത്തയാവുകയും ഇല്ല. 

7. തണുത്ത ഭക്ഷണം കുറച്ചുനേരം പുറത്തു വച്ചതിനു ശേഷം ചൂടാക്കുക. 

8.ഓരോ ദിവസവും ആവശ്യമുള്ളത്ര മാത്രം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുക. ദുർവ്വ്യയവം ഒഴിവാക്കാം, ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതു. 

9.വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിക്കുക, ( സോളാർ ഹീറ്റർ) . വൈദ്യുത ഹീറ്ററിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഹീറ്റർ ആണു നല്ലതു, സംഭരണി ഉള്ളതല്ല. ആവശ്യത്തില്ക് അധികം വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നതൊഴിവാകും. 

10. .സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളപ്പോൾ കർട്ടനുയർത്തി വച്ചു ലൈറ്റുകൾ ഓഫാക്കുക. 

11. ഓരോമുറിയിലും ഉള്ള ബൾബിന്റെ ശക്തി ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുക. വായിക്കാൻ മേശവിളക്കുകൾ ആണുത്തമം .കുളിമുറിയിലും കക്കൂസിലും കുറഞ്ഞ വാട്ട്  മതി. 

12.. റ്റി വി റിമോട്ടിൽ ഓഫ് ചെയ്താൽ പോരാ, സ്വിചു തന്നെ ഓഫ് ആക്കണം 

13. എല്ല്ലാ ദിവസവും ഇസ്തിരി ഇടാൻ നോക്കരുതു, ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ പകൽ സമയത്തു ഇസ്തിരി ഇടുക.  

14.. പാചകത്തിനു വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുക ഒഴിവാക്കുക, അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ഇന്ദക്ഷൻ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുക, കോയിൽ ഉള്ള ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കരുതു. 

 15. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഊർജ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യ്ം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നല്ല പൌരന്മാരായി വളർത്തുക.Monday, December 14, 2009

ഊറ്ജം സംരക്ഷിക്കൂ, ഈ ഭൂമിയെയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും രക്ഷിക്കൂ,

ഇന്നു ലോക ഊറ്ജ സംരക്ഷണ ദിവസം ആണു. ഭൂമിയിലെ ഊറ്ജം സംരക്ഷിക്കാതിരുന്നാല് ഈ ഭൂമി ജീവിക്കാന് കൊള്ളാത്ത്തതാകും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം ദു:സ്സഹം ആകും. അതുകൊണ്ടു ഊറ്ജം സരക്ഷിക്കുക, ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുക. നമുക്കു ചെയ്യാന് കഴിയുന്ന ചില ചെറിയ (വലിയ) കാര്യങ്ങള് ഇതാ:

1.ആവശ്യമുള്ളപ്പോള് മാത്രം ഫാനും ലൈറ്റും ഉപയോഗിക്കുക. മുറിയില് ആരും ഇല്ലെങ്കില് തീര്ചയായും ഫാനും ലൈറ്റും ഓഫ് ചെയ്യണം.

2.ആരും കാണാന് ഇല്ലെങ്കില് റ്റിവി ഒഫാക്കുക, റിമോട്ടില് ഓഫ് ചെയ്താല് പൊരാ, വൈദ്യുത ബന്ധം തന്നെ ഓഫ് ആക്കണം.

3.വീട്ടില് കഴിയുമെങ്കില് റ്റ്യൂബ് ലൈറ്റൊ (36 /40 വാട്ട്) കോമ്പാക്റ്റ് ഫ്ലൂറെസ്കന്റ് വിളക്കൊ ( 5/10/15 വാട്ട്) ഉപയോഗിക്കുക. ഇവക്കു 60/100 വാട്ട് സാധാരണ ബള്ബിന്റത്ര വെളിച്ചം തരാന് കഴിയും. തുടക്കത്തിലുള്ള അധികചിലവു മൂന്നു മാസം കൊണ്ടു ലാഭമാകും.

4.ഓരോ മുറിയിലും ആവശ്യത്തിനു മാത്രം ശക്തിയുള്ല വിളക്കുകള് ഉപയോഗിക്കുക. വായിക്കുവാന് സി എഫ് എല് ഉപയോഗിക്കുന്ന മേശ വിളകുകള് ആണു നല്ലതു.

5.സൂര്യ്പ്രകാശം ഉള്ലപ്പോല് കറ്ട്ടന് ഉയറ്ത്തി വച്ചു ലൈറ്റുകള് ഓഫ് ആക്കുക.

6.വെള്ളം ചൂടാക്കാന് ഇന്സ്റ്റന്റ് ഹീറ്ററ് ആണു ലാഭം, സംഭരണി ഉള്ല തരത്തിനേക്കാള്.

7.കഴിയുമെങ്കില് സോളാറ് ഹീറ്ററ് ഉപയോഗിക്കുക.അതു ഫ്രീ ആണു.

8.ഇന്വെറ്ട്ടറ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര് പകല് സമയം ഓഫ് ചെയ്തു വച്ചാല് നന്നു.

9.ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ആഴ്ചയിലൊരിക്കല് പകല് സമയത്തു ഇസ്തിരിയിടുക.

10.പാചകത്തിനു കഴിവതും വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.

11.പാചകം ചെയ്യുമ്പോള് എല്ലാ സാധനവും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടു തുടറ്ചയായി പാചകം ചെയ്യുക.

12.പാചകത്തിനു പരന്ന ( താഴെ ചെമ്പു പ്പിടിപ്പിച്ച) പാത്രങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുക. പ്രെഷര് കുക്കറ് കഴിവതും ഉപയോഗിക്കുക.

13.ഫ്രിഡ്ജു അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രം തുറക്കുക. ഫ്രിഡ്ജില് നിന്നെടുത്ത സാധനം മുറിയിലെ താപനിലയില് എത്തിയതിനു ശേഷം ചൂടാക്കുക.

14.അരി വേവിക്കുമ്പോള് ആവശ്യത്തിനു മാത്രം വെള്ളം ചേറ്ക്കുക. പരിപ്പുവറ്ഗങ്ങള് തലേ ദിവസം വെള്ലത്തില് ഇട്ടു വെച്ചു കുതിറ്ത്തതിനു ശേഷം വേവികുക, ഏളുപ്പത്തില് വെന്തുകിട്ടും.

15.കാറ് ഓടിക്കുന്നവര് 40-50 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തില് ഓടിക്കാതിരിക്കുക.

16.ട്രാഫിക് ജാമില് കുടുങ്ങിയാല് മൂന്നു മിനുട്ടിലധികം നില്കേണ്ടി വന്നാല് എഞ്ചിന് ഓഫ് ആക്കുക.

17.കഴിവതും കാറ് പൂള് ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കുക. ഇന്നത്തെ വലിയ കാറുകള് ഒരാളിനു വേണ്ടി മാത്രം ഓടിക്കുന്നതു വല്ലാത്ത ദുറ്വ്യയം ആണു.

18.കമ്പ്യൂട്ടര് ഉപയൊഗിക്കുന്നവറ് ആവശ്യമില്ലത്തപ്പോള് കമ്പ്യൂട്ടറ് ഓഫ് ആകുക,
അല്ലെങ്കില് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ “ഊര്ജ സംരക്ഷണ രീതി” ഉപയോഗിക്കുക. അതുപയോഗിച്ചാല് നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം മോണിട്ടറും പിന്നെ ഹാറ്ഡ് ഡിസ്കും പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറ് തന്നെയും ക്രമേണ തനിയെ ഓഫ് ആക്കാം.

19.പ്രിന്ററ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോള് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. കഴീവതും നെറ്റ്വറ്ക് പ്രിന്റെര് ഉപയോഗിക്കുക. പേപ്പറിന്റെ രണ്ടു വശവും പ്രിന്റു ചെയ്യാന് ഉപയോഗിക്കുക. (ഊറ്ജം പോലെ പേപ്പറും ലാഭിക്കുക). അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോല് മാത്രം പ്രിന്റു എടുക്കുക.

20.കുട്ടികളെ ഊര്ജ്ജ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക. അവരെ ഊര്ജ ബോധം ഉള്ള നല്ല പൌരന്മാരാക്കി വളറ്ത്തുക.

ഓറ്മിക്കുക, ഇന്നു നമുക്കു സംരക്ഷിക്കാന് കഴിയുന്ന ഓരോ കിലോവാട്ടും അഞ്ചു കിലോവ്വാട്ടു വൈദ്യുതിയുടെ ഉല്പാദനത്തിനു തുല്യമാണു.

ഊറ്ജ സംരക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചു നിങ്ങളുടെ ലാഭത്തെക്കാള് ഭാവി തലമുറയുടെ നിലനില്പാണു കാര്യം . അതുകൊണ്ട്.
ഊറ്ജം സംരക്ഷിക്കൂ , ഭൂമിയെയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും രക്ഷിക്കൂ. .

Saturday, July 18, 2009

ഊര്ജ ദുര്വ്യയവും ഹരിത വാതക ഉത്പാദനവും അമേരിക്കയില്

ഇന്നത്തെ രീതിയില് മനുഷ്യന് ഊര്ജം ഉപയോഗിച്ചാല് അടുത്ത തലമുറ കഷ്ടത്തില് ആവും. എണ്ണ കൂടിയാല് ഇരുപത് വര്ഷം കുടി ഉപയോഗിക്കാനേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കല്ക്കരി മറ്റു ഇന്ധനങ്ങള് എല്ലാം തീര്ന്നു വരുകയാണ്. സൌര ഊര്ജവും കാറ്റില് നിന്നും മറ്റും ഉള്ള ഊര്ജവും കാര്യമായി ഉപയോഗിച്ചേ കഴിയു. ഭാവിയില്. അല്ലെങ്കില് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം അസഹ്യമാവും. ഭൂമിയിലെ ഹരിത വാതക ഉല്പാദന ( Greengas emission) വും തല്ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഭൌമ താപനവും (Global warming) ഭാവിതലമുറകളുടെ കാര്യം വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില് ആക്കും.

പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും ഉപയോഗത്തില് ഏറ്റവും മുന്പില് അമേരിക്ക തന്നെയാണ്. ലോകത്തില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനത്തില് ഇരുപതു ശതമാനം അമേരിക്കയില് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ജനസംഖ്യ ലോകജനസംഖ്യയുടെ വെറും അഞ്ചു ശതമാനം മാത്രമാണെന്നു ഓര്ക്കുക. അമേരിക്കക്കാര്ക്ക് ഇന്ധന ഉപയോഗം കുറയ്കുന്നതില് തീരെ ശ്രദ്ധയില്ല . ഒരു കടയില് സാധനം വാങ്ങാന് വേണ്ടി കയറുമ്പോള് അഞ്ചും പത്തും മിനുട്ടുകള് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാതെ ഇടുന്നത് സാധാരണ ആണ്. കഷ്ടിച്ചു ഇരുനൂറു മീറ്റര് ദൂരത്തില് മാത്രം ഉള്ള അയല് വീട്ടിലേക്കു പോകാന് പോലും സ്വന്തം വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവര് ധാരാളം . രാത്രി കമ്പ്യുട്ടര് ഓഫ് ചെയ്യാല് പോലും ഇപ്പോള് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊര്ജത്ത്തില് 5 % കുറയ്കാന് കഴിയും അവിടെ. കംപ്യുട്ടര് ഓണ് ആയി ഉപയോഗക്ഷമം ആകാന് 20 സെക്കണ്ടു ക്ഷമിക്കാന് പോലും ആള്കാര് തയാറല്ല. കോണി ഒന്നാം നിലയിലേക്ക് പോലും കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്വയം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന (ആട്ടോമാടിക്) വാതല് ആണ്. അപൂര്വം കറങ്ങുന്ന വാതില് വച്ചിരിക്ക്കുന്നിടത്തില് പ്രത്യേകം എഴുതുന്നു ഇത് ഊര്ജ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനാണ്, സഹായിക്കുക എന്ന്. എന്നാല് അവിടെയും വീല് ചെയര് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ വാതില് ഉപയോഗിക്കാന് ആണ് ആള്കാര്ക്ക് താല്പര്യം. ഊര്ജം സംരക്ഷിക്കണം എന്നും മറ്റും ചില പരസ്യം കാണാം. പക്ഷെ അപൂര്വം ആള്കാരെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ ഒരു വീട്ടില് മുന്നും നാലും കാറുകള് സാധാരണം ആണ്. പൊതു വാഹനങ്ങള് വളരെ കുറവ്. ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോള് വീട് ചൂടാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഓഫ് ചെയ്യാന് പോലും ആള്കാര് മറക്കുന്നു. ഇന്ധനത്തിന്റെ വില വളരെ കുറവാണെന്നത് കൊണ്ടു ആരും ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല.. വഴി അറിയാന് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാന് കാല് നട യാത്രക്കാരെ കാണാന് കിട്ടുകയില്ല. കഷ്ടിച്ചു അഞ്ഞൂറു മീറ്റര് അകലത്തില് ഉള്ള പാര്കില് കാറില് വന്നിറങ്ങി പാര്കിനു ചുറ്റും ഓടുന്ന ദമ്പതികളെ ഞാന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനും ഭൌമ താപനില വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനും പ്രധാന കാരണം വാഹനങ്ങളില് നിന്നും ഫാക്ടറികളില് നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന വാതകങ്ങള് ആണ്. നീരാവി, കാര്ബണ് മോണോക്സൈടും കാര്ബണ് ഡയോക്സൈഡും മീഥെയിന്, നയിട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്നീ വാതകങ്ങള് ആണ് ഭൌമ താപനത്തിന്നു കാരണം. 1992 ഇല് റിയോഡി ജെനിറോയില് കൂടിയ ഭൌമ സമ്മേളനത്തില് അമേരിക്ക മറ്റു വികസിത രാജ്യങ്ങല്കൊപ്പം ഹരിത വാതകത്തിന്റെ അളവ് 1990 ഇലേ നിലയിലേക്ക് 2000 ലെങ്കിലും എത്തിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നു. എന്നാല് ഇത് തുടര്ച്ചയായി വര്ദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നെ ഉള്ളു.1996ഇല് മാത്രം അത്3.4% വര്ദ്ധിച്ചു. ഭൂമിയിലെ താപ നില കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടില് ഉണ്ടായ വര്ധന കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്ഷം കൊണ്ടു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. താപനില 3 - 4 C വര്ദ്ധിച്ചാല് ധ്റുവങ്ങളിലെ മഞ്ഞുരുകി ഭൂമിയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം മുങ്ങിപ്പോകും. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടില് ഭൂമിയിലെ താപനില 0.6C ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് യുഎന്നിലെ കണക്കുപ്രകാരം 2100ഇല് ഭൂമിയിലെ ശരാശരിതാപനില1.4 - 5.8 C വരെ 2100 ഇല് വര്ദ്ധിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. 2050ആകുമ്പോഴേക്ക് ഭുമിയിലെ പത്ത് ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങള് എങ്കിലും നാമാവശേഷമാവുമത്രേ. ക്യാനഡായ്കടുത്തുള്ള ഗ്രീന് ലാന്ഡില് താപനില മൂന്നു ഡിഗ്രി ഉയര്ന്നാല് ഐസ് ഉരുകിത്തുടങ്ങും. ഏഴു ഡിഗ്രി ഉയര്ന്നാല് ഗ്രീന്ലാണ്ടിലെ ഐസ് മുഴുവന് ഉരുകും.ഭാഗികമായി ഇവിടത്തെ ഐസുരുകിയാല് പോലും കടലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ നില ഒരു മീറ്റര് ഉയരും. ഇത് സംഭവിച്ചാല് തന്നെ അമേരിക്കയുടെ തെക്കുള്ള ഫ്ലോരിഡാ മേഖല വെള്ളത്തിനടിയില് ആകും. ഇന്ത്യന് സമുദ്രത്തിലെ മാലദ്വീപും നൈല്നദിയുടെ തീരവും ബംഗ്ലാദേശും താമസിക്കാന് പറ്റാത്തതാവും.

ചുരുക്കത്തില് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും ഇന്ധന ഉപയോഗത്തിലും ഊര്ജസംരക്ഷണത്തിലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കില് ഏതാനും തലമുറകള് കുടി മാത്രമേ മനുഷ്യരാശിക്ക് നില നില്പുന്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് കണക്കുകള് കാണിക്കുന്നു.

Tuesday, December 2, 2008

എര്‍ത്തിങ്ങ്‌ എന്തിന് എങ്ങനെ?

എര്തിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ഭു‌മിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കല്‍ എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വൈദ്യത ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു അനിവാര്യ ഘടകം ആണ് എര്തിംഗ്.

ഇന്നത്തെ വീ്ടുകളില്‍ വിവിധ തരം വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പച്ച്ക്കരിയും മത്സ്യ മാംസാദികളും കേടു കുടാതെ സുക്ഷിക്കാന്‍ ഫ്രിട്ജു, വെള്ളം ചുടാക്കാന്‍ ഹിടര്‍, വസ്ത്രം ഇസ്തിരി ഇടാന്‍ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഇങ്ങനെ പലതും. ഇവയില്‍ പലതും നമ്മള്‍ നേരിട്ടു കൈകൊണ്ടു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ ഈ ഉപകരണത്തില്‍ നിന്നും നമുക്കു വൈദ്യുത ഷോക്ക് കിട്ടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഷോക്കും അതില്‍ നിന്നുള്ള ജീവാപായവും ഒഴിവാക്കാന്‍ ആണ് വീട്ടില്‍ നല്ല രിതിയില്‍ എര്‍ത്തിങ്ങ്‌ വേണമെന്നു പറയുന്നതു.

മുന്‍പൊരു ബ്ലോഗില്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ വീട്ടിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ഗ്ഗളിലും വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നത് രണ്ടു കമ്പിയില്‍ കൂടി ആണ്. ഫെയിസും ന്യുട്രലും എന്നാണു ഈ രണ്ടു വയറിനു പറയുക. ന്യുട്രലില്‍ തൊട്ടാല്‍ സാധാരണ വൈദ്യുതി ഷോക്ക് കിട്ടുകയില്ല. എന്നാല്‍ ഫെയിസില്‍ നല്ല ഷോക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി, ഹീടര്‍ , ഫ്രിട്ജു ഇവയിലേക്കു വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്നത് മുന്ന് കമ്പികള്‍ വഴി ആണ്. മൂന്നാമത്തെ കമ്പി ഉപകരണത്തിന്റെ പുരംച്ചട്ടയിലുള്ള ലോഹ ഭാഗത്തിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് മൂന്നു പിന്നുള്ള പ്ലഗ്ഗില്‍ രണ്ടു വയര് ഉപകരണത്തിന്റെ രണ്ടു വൈദ്യുത അഗ്രത്ത്തിലും ഒരു വയര്‍ ലോഹ കവചവുമായും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും. അതേസമയം ഭിത്തിയില്‍ ഉള്ള സോക്കടിലാകട്ടെ, മു‌ന്നു ബന്ധങ്ങളുള്ളത് ഒന്നു ലൈനിലും മറ്റൊന്നു നുട്രളിലും മു‌ന്നാമാതോന്നു എര്‍ത്ത് കമ്പിയിലുംമാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. വീട്ടിലെ വയറിങ്ങില്‍ ഒരു ചെമ്പുകംപി എല്ലാ സ്ഥലതും വലിച്ച്ചിട്ടുള്ളത് കാണാം. ഈ കമ്പി വീട്ടിനു പുറത്തുള്ള ഒരു എര്തുകുഴിയിലെ പൈപുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കു0 . എര്തിംഗ് പൈപിനനു രണ്ടു മീടറോളം നീളം ഉണ്ടാവും ഈ പൈപ് മണ്ണില്‍ വലിയ കുഴി എടുത്തു താഴ്ത്തി ഇടുന്നു. കുഴിയില്‍ വൈദ്യുത പ്രതിരോധം കുറക്കാന്‍ ഉപ്പും കരിയും ജലാംശം നില നിര്‍ത്താന്‍ മണലും ഇട്ടിരിക്കും. മൂടി ഇട്ട ഈ എര്തുകുഴ്യില്‍ വേനല്‍ കാലത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എര്‍ത്ത് വയറില്‍ കൂടി വരുന്ന അധിക കരണ്ടു പെട്ടെന്ന് ഭു‌മിയിലേക്ക് ഒഴുകാനാണ്‌ ഈ എര്തുകുഴി നല്ല രിതിയില്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നത്.

ഉപകരണത്തിന്റെ പുറം ചട്ടയും ഭു‌മിയും സാധാരണ ഒരേ വൈദ്യുത നിലയിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടു അറിയാതെ നാം ഉപകരണത്തിന്റെ പുറത്ത് തൊട്ടാല്‍ ഷോക്ക് കിട്ടുകയില്ല. ഇനി യാദ്രിസ്ചികമായി വൈദ്യുത ലൈനിലെ ഫെയിസും ഉപകരണത്തിന്റെ ചട്ടയുമായി ബന്ധമുണ്ടായാല്‍ പ്ലഗ്ഗ് കുത്തുമ്പോള്‍ വൈദ്യുത ലൈന്‍ ഭൂമിയിലേക്കു ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുകൊന്ടു കരണ്ടു അമിതമായി പ്രവഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ ഫ്യുസു ഉരുകി (MCB പ്രവര്‍ത്തിച്ചു) വൈദ്യുത ബന്ധം വേര്‍പെട്ടു അപകടം ഒഴിവാകുന്നു.

നല്ല രിതിയില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ എര്‍ത്ത് ആണെന്കില്‍ പെട്ടെന്ന് അപകടം ഒഴിവാകും. എര്‍ത്തിങ്ങ്‌ മോശമാണെന്കില് ഷോക്ക് കിട്ടാനും മറ്റു ചിലപ്പോള്‍ വയാര്‍ ഉരുകി തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത ഉണ്ട്.
വീട്ടിലെ എര്‍ത്ത് വയറുകള്‍ എല്ലാം കൂടി ചേര്ത്തു എര്‍ത്തിങ്ങ്‌ കുഴിയിലെ പൈപുമായി നല്ലതുപോലെ ബന്ധിപ്പിക്കണം. എര്‍ത്തിങ്ങ്‌കമ്പി വളവു തിരിവുകള്‍ ഇല്ലാതെ നേരെ ആയിരിക്കണം.മിന്നല്‍ ചാലകം ( lightning arrestor) ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതും നല്ല കട്ടിയുള്ള ചെമ്പു പട്ട ഉപയോഗിച്ചു എര്‍ത്ത് പൈപുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം. വലിയ വീടുകളാണെന്കില് ഒന്നിലധികം എര്‍ത്തിങ്ങ്‌ കുഴി വേണ്ടി വരും. ഫാക്ടറികളിലും മറ്റും ചെമ്പു ഫലകങ്ങള് ഭൂമിയില് കുഴിച്ചിട്ടാണ് എര്‍ത്ത് ചെയ്യുന്നത്. .

Saturday, November 29, 2008

മുന്ന് പിന്നും രണ്ടു പിന്നും എന്തിന് ?


വിവിധ തരം മൂന്നു പിന്‍ പ്ലഗ്ഗുകള്‍ ( E - എര്തിലേക്ക് സോക്കടുവഴി L - ലൈനിലേക്ക് (ഫെഇയിസു) N - ന്യുട്രല്‍ )
ഉപകരണത്തില്‍ നിന്നു വരുന്ന രണ്ടു കംപികള് L, N ഇവയിലും ഉപകരണത്തിന്റെ പുറം ചട്ട E എന്ന വലിയ അഗ്രത്ത്തിലും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഭിത്തിയിലുള്ള സോക്കടിലാവട്ടെ E എണ്ണ അഗ്രം എര്തിലെക്കും L ഫെയിസ് ലൈനിലെക്കും N ന്യുട്രളിലെക്കും ബന്ധിപ്പിക്കു

വേറൊരുതരം മൂന്നു പിന്‍ പ്ലഗ്ഗ്
വീട്ടിലെ വൈദ്യുത പ്ലഗ്ഗുകളില്‍ രണ്ടു പിന്നുള്ളതും മു‌ന്നു പിന്നുള്ളതും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇതെന്താണ്? ഇതെന്തിനാണ്? സംശയം വരാം. ഒരു മുന്ന് പിന്‍ പ്ലുഗ്ഗിനു രണ്ടു പിന്‍ പ്ലുഗ്ഗിന്റെ ഇരട്ടിയലധികം വില വരും. അപ്പോപ്പിന്നെ എന്തിനാ ഈ അധികച്ചിലവു?
ഇതു ഒരു അധികച്ച്ചിലവല്ലാം തീര്‍ച്ച. സാധാരണ മു‌ന്നു പിന്‍ വഴി കരണ്ടു കൊടുക്കുന്നത് കുടുതല്‍ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫ്രിട്ജ്, ഹിടര്‍ , ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി എന്നിവക്കാണല്ലോ. അതെന്താ ഇനത്തിനു മാത്രം? കാരണം ഇത്തരം ഉപകരണങ്ഗ്ന്ങള്‍ പലപ്പോഴും നാം കൈകൊണ്ടു തൊട്ടു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഫ്രിട്ജ് തുറക്കുന്ന സമയത്തും ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ഉപയോഗിച്ചു വസ്ത്രം തെക്കുംപോഴും യാദ്രിസ്ചികമായി നമ്മുടെ കൈ ആ ഉപകരണത്തിന്റെ പുറംചട്ടയില്‍ തൊടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുടുതല്‍ ആണ്. ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളുടെ പുറം ചട്ട മു‌ന്നു പിന്‍ പ്ലഗ്ഗിന്റെ മൂന്നാമത്തെ (കു‌ട്ടത്തില്‍ വലുത്, അഥവാ വണ്ണം കൂടിയതു) പിന്നിലാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭിത്തിയില്‍ ഉറപ്പിച്ച പിന്നിന്റെ സോക്കടിലോ, ഇതിന്റെ ഭാഗം വീട്ടിലെ എര്‍ത്തിങ്ങ്‌ വയറു വഴി ഭു‌മിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച്ചിരിക്കും. സാധാരണ ഗതിയില്‍ ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ പുറം ചട്ടയും വൈദ്യുത ലൈനിന്റെ ഫെയിസും ആയി ബന്ധമുന്ടാവുകയില്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ വൈദ്യുതി വഹിക്കുന്ന ഫെയിസും ഉപകരണത്തിന്റെ പുറംചട്ടയുമായി ബന്ധം ഉണ്ടായാല് കുടുതല്‍ കരണ്ടു എര്തിലേക്ക് പ്രവചിക്കുന്നു. വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വരുന്ന വഴിയുള്ള ഫ്യുസു ഉരുകി വൈദ്യുത ബന്ദ്ധം വേര്‍പെടുന്നു. ഒരു പക്ഷെ വൈദ്യുത ബന്ധം വേര്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ തന്നെ ഉപകരണത്തിന്റെ പുറം ചട്ടയില്‍ തൊടുന്ന നമ്മുടെ വിരലിന്റെ ആഗ്രവും നമ്മളും ഭുമിയില്‍ നില്കുന്നത് കൊണ്ടു ശരീരത്ത്തില് കൂടി കരണ്ടു പ്രവഹിക്കുകയില്ല. പ്രവഹിച്ചാല് തന്നെ മാരകമായ അളവില്‍ പ്രവഹിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ജീവന്‍തന്നെ അപകടം വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിയുന്നു .
അതുകൊണ്ടു അല്പം ചെലവ് കുടിയാല്‍ പോലും അടുത്ത തവണ മുന്ന് പിന്‍ പ്ലഗ്ഗ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ചും കുടുതല്‍ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി, ഫ്രിട്ജ് , ഹീടര് എന്നിവയ്ക്ക്. ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി. എന്തിനാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ പിന്നിനു അല്പം വണ്ണം കുട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നത്? അതിനും കാരണമുണ്ട്. ഒന്നാമതായി തിരിച്ചറിയാന്‍ തന്നെ. രണ്ടാമതായി, വണ്ണം കൂടുംപോള് എളുപ്പം കരണ്ടു പ്രവഹിക്കും എന്നത് തന്നെ.വണ്ണം കൂടിയ കമ്പിക്ക് പ്രതിരോധം കുറവാണ്.

Monday, November 24, 2008

മൂന്നു ഫെയ്സും സിംഗിള് ഫെയ്സും


ചില വീടുകളില് മുന്നു ഫെയ്സ വൈദ്യുതിയും ചില വീടുകളില് സിംഗിള് ഫെയിസ് വൈദ്യുതിയുമാണു എന്നു കെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ? ഇതെന്തിനാണെന്നും ഇതെന്താണെന്നു0 പരിശോധിക്കാം.
മുമ്പു പറഞ്ഞതു പോലെ സാധാരണ വീട്ടില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വീളക്കിനൊ മ്റ്റു വൈദ്യുത ഉപകരണത്തിനോ വൈദ്യുതലൈനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു രണ്ടു കമ്പികളില് കൂടിയാണു. ഒരു കമ്പിക്കു ഫെയിസ് എന്നും മറ്റേ കമ്പിക്കു ന്യൂട്രല് എന്നും പറയുന്നു. ന്യ്യുട്രലില് അറിയാതെ കൈകൊണ്ടു തൊട്ടാല് കരണ്ടു അടിക്കുകയില്ല, കാരണം ഈ ഭാഗം ലൈനില് പല സ്ഥലത്തും ഭൂമിയോടു ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും. നിരത്തിന്റെ വശങ്ങളില് ഉള്ള പോസ്റ്റില് നിന്നു വീട്ടിലേക്കു വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതു രണ്ടു കമ്പി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കില് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി സിംഗിള് ഫെയിസ് ആണു. താരതമ്യേന ചെറിയതും ഇടത്തരവുമായ വീടുകളില് സിംഗിള് ഫെയിസ് വൈദ്യുതി മതിയാവും. എന്നാല് ഒരു വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഉപഭോഗവും ഒരു നിശ്ചിതമൂല്യത്തില് കൂടുതല് ആയാല് സിംഗിള് ഫെയിസ് പകരം മൂന്നു ഫെയിസ് വൈദ്യുതി വേണമെന്നു നിബന്ധനയുണ്ടു. വലിയ വീടുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും മറ്റും ഇത്തരം വൈദ്യുതി വേണം.

സിംഗിള് ഫെയിസ് വൈദ്യുതിക്ക് രണ്ടു കമ്പി വേണമെന്നതു പൊലെ മൂന്നു ഫെയിസ് വൈദ്യുതിക്ക് കുറഞതു മൂന്നു കമ്പി വേണ്ടിവരും. വൈദ്യുതി പ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന വലിയ ടവറുകളില് കൂടി വലിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പികള് മൂന്നെണ്ണം എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. സാധാരണ സിംഗിള് ഫെയിസ് ലൈനില്‍ കൂടി കൊണ്ടുവരാവുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ മൂന്നിരട്ടി വൈദ്യുതി മൂന്നു ഫെയിസ് ലൈനില് കൂടി കൊണ്ടുവരാം. അതായതു രണ്ടു ലൈനില് കൂടി കൊണ്ടുവരാവുന്ന ശക്തിയുടെ മൂന്നിരട്ടി മൂന്നു ലൈനില് കൂടി കൊണ്ടുവരാം. ലൈനില് ഉള്ള കമ്പി ചെമ്പുകമ്പിയാണു. കിലോമീറ്ററുകള് നീളം ഉള്ള ഈ ലൈനില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെമ്പിന്റെ ചിലവു മൂന്നു ഫെയിസ് ഉപയോഗിച്ചാല് ഗണ്യമായി കുറക്കാം. ഇതാണു മൂന്നു ഫെയിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. ലൈനുണ്ടാക്കാന് ഉപയോഗിക്ക്കുന്ന ചെമ്പിന്റെ ലാഭം.
മറ്റൊരു പ്രധാന മെച്ചം ഒരു നിശ്ചിത വൈദ്യുത ശക്തി അയക്കുന്നതിനു ലൈനില് കൂടി കൂറഞ്ഞ കരണ്ടു പ്രവഹിപ്പിച്ചാല് മതി എന്നതാണു. കരണ്ടു കുറയുമ്പോള് ലൈനില് ഉണ്ടാവുന്ന ഊറ്ജ നഷ്റ്റവും ഗണ്യമായി കുറയുന്നു. കരണ്ടു കുറവാണെങ്കില് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പിയുടെ ചുറ്റളവും കുറക്കാം. ചുരുക്കത്തില് മൂന്നു ഫെയിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതു കൊണ്ടു വൈദ്യുത ലൈനിന്റെ നിറ്മാണചിലവിലും ഉര്ജനഷ്ടത്തിലും കുറവു വരുത്താന് കഴിയും, പ്രത്യേകിച്ചും വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ദൂരസ്ഥലത്താകുംപോള്.
വേറൊരു മെച്ചം മുന്നു ഫെയിസ് ലൈനില് രണ്ടു തരം വോള്ടതയും എടുക്കാന് അവസരം ഉണ്ടു എന്നതാണ്. സാധാരണ മൂന്നു ലൈനുകള്കു ചുവപ്പു, മഞ്ഞ, നീല ( റെഡ്, യെല്ലോ, ബ്ലു) എന്നിങ്ങനെ നാമകരണം ചെയ്യുന്നു. ഈ മൂന്നു ലൈനില് ഏതെങ്കിലും രണ്ടു ലൈനുകള് തമ്മില് ഒരു നിശ്ചിത വോള്റ്റതയാണെങ്കില് ഇതില് ഒന്നും ന്യൂട്രലും തമ്മില് കുറഞ്ഞ വോള്ടത കിട്ടും. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉള്ള വൈദ്യുത വിതരണ വ്യൂഹത്തില് രണ്ടു ലൈനുകള്‍കിടയില്‍ 400 വോള്‍ടാണു. എന്നാല്‍ ഒരു ലൈനും (ഫെയിസ്) ന്യുട്രലുമായി 230 വോള്ടാണു ഉള്ളത്. മിക്കവാറും വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍ 230 വോല്ടില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.
വലിയ മോടോറുകള് 400 വോള്ടിലും. എന്നാല്‍ മൂന്നു ഫെയിസ് വൈദ്യുതി എടുക്കുന്ന വീടുകളില് ആകെയുള്ള വൈദ്യുത ഭാരങ്ങളെ തുല്യമായി മുന്ന് ഫെയിസിലും പങ്കുവക്കുന്നു. വ്യൂഹത്തില് നിന്നു എടുക്കുന്ന കരണ്ടു തുല്യമാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് . വീട്ടില് ഫെയിസ് വ്യതിയാനം വരുത്താന്‍ പറ്റിയ സ്വിച്ച് ( phase change over switch) ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫെയിസില്‍ മാത്രം വൈദ്യുതി ഉള്ളപ്പോള്‍ അതിലേക്കു ബന്ധിപ്പിക്കുകയുമാവാം. അങ്ങനെ പല ഗുണങ്ങളും മു‌ന്നു ഫെയിസ് വൈദ്യുതിക്കുണ്ടു.

മു‌ന്നു ഫെയിസില്‍ ശക്തി (power) കണക്കാക്കല്‍

ഒരു ഫെയിസും ലൈനും തമ്മില്‍ വോല്ടത V യും
കരണ്ടു I യും ശക്തി ഗുണകം pf ഉം ആണെങ്കില്‍
ഒരു ഫെയിസിലെ ശക്തി = V. I .pf .
അങ്ങനെ മുന്ന് ഫെയിസുള്ളതുകൊണ്ടു
മൂന്നു ഫെയ്സിലും കൂടി ആകെ ശക്തി = 3. V. I . pf
ഒരു ഫെയിസും ന്യുട്രലും തമ്മില്‍ V ആണെങ്കില്‍ സാധാരണ രണ്ടു ലൈനുകള്‍ തമ്മില്‍ 1.732 V ആയിരിക്കും വോല്ടത. മുമ്പ് പറഞ്ഞതു പോലെ 400 = 1.732 . 230

രണ്ടു ലൈനുകള്‍കിടയില്‍ നില നില്‍കുന്നതിനു ലൈന്‍ വോല്ടത എന്ന് പറയുന്നു.
ഇതു VL ആണെങ്കില്‍ മൂന്നു ഫെയ്സിലെ ശക്തി = 1.732 . VL . I. pf = 3 V I. pf


About Me

My photo

Basically a teacher in Engineering for the last 44 years , teaching B Tech , M Tech classes and guiding research on Electrical Engineering with specialty Control and Systems Theory. Interested in travelling  and sharing experience and knowledge (whatever little I know) with others. Active member in LinkedIn,Google+ and Facebook for serious discussions and exchange of information.